top of page
Parma

Jazyk - klíč ke všem dveřím

Číslo projektu: 2020-1-CZ01-KA101-077523 mobilita pracovníků škol
Realizace projektu: od 1. 9. 2020 do 28. 2. 2023 (30 měsíců)

Tímto projektem chceme zahájit mezinárodní aktivitu naší školy a iniciovat internacionalizaci naší instituce směřující ke spolupráci na přeshraničních projektech a partnerství. Abychom mohli být plnohodnotným partnerem pro tento typ spolupráce, je třeba, aby naši pedagogové byli na odpovídající jazykové úrovni. Prostřednictvím tohoto projektu tedy primárně plánujeme posílit jazykové kompetence našich pedagogů prvního i druhého stupně základní školy. Pro tyto dvoutýdenní mobility bude vybráno 8 učitelů souhrnně z prvního i druhého stupně, v nichž jsou zahrnuti i pracovníci centra inkluze a vedení školy, kteří jsou současně také pedagogickými pracovníky.

 

Učitelé prvního stupně jsou zaměřeni na všeobecné vzdělávání zahrnující jak matematické a jazykové vzdělávání, tak nauky od výchov (hudební, výtvarná, tělesná, komunikativní a pracovní) až po vědy (vlastivěda, přírodověda, informatika). Učitelé druhého stupně jsou pak specificky oborově profilovaní dle jejich studijního zaměření. Pro účely toho projektu bychom rádi podpořili především učitele našich studijních profilací - informatika, globální výchova,  sport - kdy v těchto spatřujeme náš nejširší potenciál rozvoje pro přeshraniční spolupráci.

 

Plánované mobility podpoří vyjíždějící pedagogy v dalším vzdělávání, posílí jejich jazykové a komunikační kompetence v cizím jazyce, posílí jejich sebevědomí a motivaci v oblasti cizojazyčného projevu. 

Co jsme zvádli

Potkali jsme spolužáky z celého světa - Německa, Francie, Španělska, Slovenska, Polska, Česka, Ománu, Saudské Arábie, Argentiny, Tchaj-wanu, Ukrajiny, Rakouska, Švýcarska, Maďarska...

Všem našim učitelům jsme z grantu uhradili v plné výši cestovné, školné, ubytování a stravu. Zkušenosti a nové zážitky jsou k nezaplacení.

Studiem anglického jazyka s rodilým mluvčím a poznáváním kultury hostitelské země jsme strávili celkem 130 dní. Všichni jsme úspěšně získali závěrečný certifikát.

bottom of page