top of page

Aktivity 

Všechny zde uveřejněné aktivity byly vytvořeny v rámci  zahraničních mobilit a jsou zdarma k užití pro NEKOMERČNÍ pedagogickou praxi. Není dovoleno za jejich užívání požadovat úplatu,  dále je  přeprodávat či jinak na nich generovat zisk a to bez ohledu na médium pro jeho rozšiřování.

Vizuální diktát

Práce s video ukázkou,

vhodné pro dvojice.

AI - kreslení - jazyk

Práce s umělou inteligencí, vhodné pro jednotlivce i dvojice.

Na ostrov... dveřmi

Hledání zastřešujícího pravidla, vhodné po celou třídu.

Písmenkový diktát

Tréning spelování a tvoření slov, vhodné pro jednotlivce.

Alibi

Detektivní hra zaměřená na rozvoj mluveného jazyka, vhodné jako skupinová práce.

Diktát slovní zásoby

Práce s textem a novou slovní zásobou, vhodné pro celou skupinu/třídu.

Barevný slovní had

Určování slovních druhů, práce vhodná pro jednotlivce i skupinu.

3x z klobouku

Nácvik správné výslovnosti i psané formy podobných slov - nj/aj, vhodné pro celou třídu.

Geologie a zajímavosti 1

Úniková hra s informacemi o Maltě, vhodné pro jednotlivce i jako samostatná  práce.

Geologie a zajímavosti 2

Prezentace s úkoly

bottom of page